10 Qershor 2018Kalivaç, Shqipëri

Qendra shëndetësore: Zojs, Dragushë, Ashtë, Kalivaç

Shoqata Vizion OJF dhe IPA Zvicër, që prej vitit 2015 mundësojnë furnizimin me ilaçe sipas listës së kërkuar nga vetë qendrat shëndetësore. Këto ilaçe u shërbejnë një numri të madh banorësh të cilët marrin ndihmën e nevojshme pranë këtyre qendrave, të cilët na falënderojnë për punën e mirë që kemi bërë. Faleminderit IPA dhe Vizion OJF!

Partneret

Muslimehelfen
Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg

Kontakt

Map